ریشه یابی لغزش های زمانی در متون تاریخی
45 بازدید
محل نشر: پژوهش و حوزه » بهار و تابستان 1382 - شماره 13 و 14 » (20 صفحه - از 91 تا 110)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تقویم و گاه شمارى از جمله ابزارهاى علمى هستند که براى نقد اطلاعات تاریخى به کار آمده، اشتباهات و انحرافات تاریخى را مشخص مى‏سازد. از این رو آگاهى از زمان دقیق حادثه به اندازه آگاهى از مکان حادثه و علت آن از پایه‏هاى اساسى در پژوهش‏هاى تاریخى است؛ زیرا مشخص شدن تاریخ دقیق وقایع، نقش مهمى در صحت و سقم بسیارى از نقل‏هاى تاریخى دارد و از گذر توجه به زمان هایى که در یک حادثه گزارش مى‏شود، تناقضات موجود در آن را مى‏توان روشن ساخت. در علم تراجم و رجال نیز تعیین طبقه افراد، تشخیص عصر و روشن ساختن تاریخ ولادت و وفات، از اهمیت خاصى برخوردار بوده و بسیارى از مباحث این دو علم بر همین پایه استوار است چه بسا مطالبى به افرادى نسبت داده شده یا تحلیل‏هایى صورت گرفته ولى با در نظر گرفتن تاریخ ولادت و یا وفات، بى اساسى آن‏ها آشکار مى‏شود. واضح است که دست یابى به زمان دقیق حادثه، خصوصاً حوادثى که فاصله زیادى با زمان حاضر دارد، کارى دشوار است. این مشکل، در به دست آوردن زمان دقیق حوادث دوران قبل از اسلام، مانند اخبار پیامبران و پادشاهان، دشوارتر مى‏شود به گونه‏اى که اختلافات زمانى در این